Verklarende mechanismen voor sociale keuzeverschillen bij de overgang van de tweede naar de derde graad secundair onderwijs

Samenvatting

Dit rapport is een tweede rapport naar sociale verschillen in onderwijskeuzes. In het vorige
rapport maakten we een grondige beschrijving en eerste analyse van de mate waarin sociale verschillen zich blijken voor te doen in de onderwijskeuze die de leerlingen van de LiSO-steekproef maken na de tweede graad secundair onderwijs. In dit rapport bouwen we daarop verder, en gaan na welke mechanismen die sociale keuzeverschillen kunnen verklaren.

Geschreven op

maart 2020

Auteur

OL 1.1

Referentie

2019.OL1.1/12

Download