Vroege Start? Een analyse van interventies en maatregelen voor effectief vreemdetalenonderwijs

Samenvatting

In deze literatuurstudie, die kadert in een onderzoek binnen de vrije ruimte van het Steunpunt SONO, geven we de beschikbare wetenschappelijke bevindingen over effectief vreemdetalenonderwijs weer. We doen dat vanuit een tweeledig perspectief. In het eerste deel van dit rapport wordt een systematische synthese van effectonderzoek beschreven om op microniveau te kunnen bepalen welke interventies effect hebben en voor wie. Daarna maken we de terugkoppeling naar Vlaanderen en bekijken we of Vlaanderen doet wat als effectief uit de studies naar voren komt. In het tweede deel van dit rapport bekijken we op macroniveau welke beleidsmaatregelen rond vreemdetalenonderwijs gangbaar zijn in Europa. We bestuderen ook hoe Vlaanderen zich verhoudt tot een aantal sterkere en zwakkere Europese onderwijssystemen wat betreft de inrichting van het vreemdetalenonderwijs.

Geschreven op

mei 2019

Auteur

Vrije Ruimte SONO

Referentie

SONO/2018.VrijeRuimteOD1/1

Download