01 feb, 2019

Academische zitting ‘De Kwaliteit van onderwijs’

01 feb, 2019

SONO nodigt u uit voor een academische zitting op woensdag 3 april 2019 van 13u30 tot 15u30 rond ‘De Kwaliteit van Onderwijs’. Tijdens de zitting gaat prof. dr. Dan Goldhaber in op zijn werk rond de kwaliteit van leraren en scholen. Meer bepaald bespreekt hij het meten van toegevoegde waarde bij leraren, het effect van lerarenkwalificaties en de kwaliteit van leerprestaties bij leerlingen. Daarenboven raakt hij ook topics aan als de impact van de verloningsstructuur bij leraren en toetredingskwalificaties op de arbeidsmarkt voor leraren.

De Amerikaanse onderwijs-econoom Dan Goldhaber (University of Washington, Seattle) is een autoriteit op het gebied van de economische analyse van het onderwijs. Hij is de auteur van diverse gerenommeerde studies rond o.a. ‘value added’, prestatiemeting bij leerlingen en leraren, leraarkwalificaties en de arbeidsmarkt voor leraren. Hij is directeur van het ‘Center for Analysis of Longitudinal Data in Education Research’ (CALDER, caldercenter.org) aan het American Institutes for Research, en de directeur van het ‘Center for Education Data & Research’ (CEDR, cedr.us) aan de University of Washington. Zowel CALDER als CEDR willen met behulp van administratieve data vanuit onderzoek beleid informeren en helpen leiden.

U vindt de presentatie van professor Goldhaber via https://feb.kuleuven.be/drc/LEER/map-ws-education-economics-2019/Inaugural_lecture