09 nov, 2020

Online studiedag: ‘Naar een versterking van het gelijke onderwijskansenbeleid in Vlaanderen’

09 nov, 2020

Dinsdag 8 december 2020

Het onderzoeksprogramma van het Steunpunt Beleidsgericht Onderwijsonderzoek werd in augustus 2020 afgerond. Eén van de onderzoekslijnen droeg als titel ‘Naar een versterking van het Gelijke Onderwijskansenbeleid’. Dat GOK-beleid, gelanceerd in 2002, voorziet voornamelijk in bijkomende personeels- en werkingsmiddelen voor scholen met leerlingen uit kansengroepen, maar staat niet los van andere maatregelen voor kansenbevordering in het onderwijs. Hoe effectief is dat beleid, en hoe kan het versterkt worden? Op de studiedag van 8 december stellen we het overzicht van de onderzoeksbevindingen aan u voor, en kijken we over het muurtje, naar gelijkaardige systemen in Nederland en de Franse Gemeenschap.

De SONO-onderzoekslijn ‘versterking van het GOK-beleid’ zocht niet alleen naar objectief cijfermateriaal over de effectiviteit van het gevoerde beleid, maar ook naar verklaringen. We voerden een literatuurstudie uit over gelijkaardige systemen van ‘voorrangsfinanciering’ voor kansenbevordering in scholen in het buitenland; we maakten een grondige vergelijking tussen het Vlaamse GOK-ondersteuningsbeleid, het Nederlandse Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid, de Franse Réseaux d’Education Prioritaire en het Britse Pupil Premium systeem; we voerden comparatief onderzoek uit naar determinanten van sociale ongelijkheid in het onderwijs in 50 landen met behulp van PISA-gegevens; en tot slot werkten we samen met een panel van deskundigen een reeks beleidsvoorstellen uit ter versterking van het Vlaamse GOK-beleid.

Voorlopig programma

Voormiddag

 • 9u30-10u30: Overzicht van de onderzoeksbevindingen van de onderzoekslijn door I. Nicaise, S. Cincinnato en L. Vandevoort
  • trends in sociale ongelijkheid in Vlaams Onderwijs sinds het GOK-decreet a.d.h.v. diverse indicatoren;
  • determinanten van ongelijkheid op school- en syteemniveau;
  • vergelijkende case studies VL-FR-NL-VK;
  • eerste set beleidsimplicaties.
 • 10u30-11u00: Vragen en discussie
 • 11u00-11u20: Pauze
 • 11u20-12u00: Het Nederlandse Gemeentelijk Onderwijsachterstandbeleid door Guido Valraven, InHolland Hogeschool
 • 12u00-12u15: Vragen en discussie

Namiddag

 • 13u30-14u10: De ‘Discrimination positive / D+’ in de Franse Gemeenschap door Nathanaël Friant, ULB (in het Nederlands)
 • 14u10-14u20: Vragen en discussie
 • 14u20-14u50: Presentatie expertenbevraging beleidsimplicaties door I. Nicaise en G. Juchtmans
 • 14u50-15u00: Pauze
 • 15u00-16u00: Paneldiscussie met vertegenwoordigers van pedagogische begeleiding, inspectie, Rekenhof, ouder- en doelgroepverenigingen…
 • 16u00-16u20: Slottoespraak door een afgevaardigde van het Kabinet Onderwijs (onder voorbehoud)

Praktisch

Omwille van de covid 19-crisis wordt de ganse studiedag online aangeboden. Er zijn geen inschrijfkosten aan verbonden. Het enige wat u moet doen is inschrijven via de link op https://hiva.kuleuven.be/nl/kalender/. Dat kan vanaf maandag 9 november. Vervolgens zal u per email de link ontvangen die toegang geeft tot de studiedag, samen met het definitieve programma en de documenten van de studiedag.