01 mrt, 2017

Project SONO Vrije ruimte 2017 – Stress en welbevinden van schoolleiders

01 mrt, 2017

Schoolleiders vervullen een wezenlijke rol in de realisatie van kwaliteitsvol onderwijs in hun school. Zij zijn belangrijke poortwachters in het onderwijsbeleid, hebben een grote impact op het functioneren en welbevinden van hun personeelsleden en zijn beslissend in de implementatie van onderwijsvernieuwingen. In het kader van de geplande bestuurlijke optimalisatie is aandacht voor hun functioneren nog extra nodig. Door de hoge verwachtingen ten aanzien van schoolleiders en de vele factoren en actoren waar zij rekening moeten mee houden, ervaren schoolleiders een grote werkdruk. Dit blijkt ook uit het ziekterapport van AGODI dat duidt op hoge ziektecijfers voor het directiepersoneel, vooral omwille van psycho-sociale problemen. Daarom is het belangrijk om inzicht te verwerven in de factoren die het welbevinden en de stress/burn-out van schoolleiders bepalen. Dit moet leiden tot aanbevelingen ten aanzien van de overheid, schoolbesturen, schoolleiders en opleiders en ondersteuners van schoolleiders.