12 Jan, 2021

SONO online boekvoorstelling ‘Verschillen in onderwijs’ (4 februari 2021)

12 Jan, 2021

Het boek “Verschillen in onderwijs. Streven naar excellentie en gelijke onderwijskansen” van het Steunpunt voor Onderwijsonderzoek (SONO) is een bundeling van diverse studies van de 14 onderzoekslijnen die SONO omvat. Het centrale thema hierbij is steeds de vraag hoe we moeten omgaan met de vele verschillen in ons onderwijs. Aan de ene kant willen we dat ons onderwijs zeer kwaliteitsvol is en dat we alles en iedereen stimuleren om zo optimaal mogelijk te leren en te presteren. Aan de andere kant moeten we ook rekening houden met die verschillen en mogen we niet iedereen over dezelfde kam scheren, maar moeten we inspelen op ieders noden en talenten. Daardoor zorgen deze verschillen voor de uitdaging om excellentie met gelijke onderwijskansen te verzoenen. Het is precies deze uitdaging die soms onderhuids of soms heel expliciet speelt in de studies die in dit boek zijn opgenomen.

In deze studies wordt ingegaan op schoolloopbanen van leerlingen, schoolbeleid ten aanzien van leerlingen, schoolbeleid ten aanzien van leerkrachten en de organisatie van het onderwijs. In een panelgesprek met enkele van de auteurs (Geert Devos, Dieter Verhaest, Elke Struyf, Melissa Tuytens en Mike Smet) verkent Jan ’t Sas deze centrale thema’s van het boek en de belangrijke vragen en beleidsuitdagingen die de studies naar voor brengen.

De voorstelling van het boek is tegelijk ook de afsluiting van SONO. Gedurende vier jaar werkten onderzoekers van de UGent, KU Leuven, UAntwerpen, VUB en de Arteveldehogeschool samen aan een onderzoeksprogramma dat parallel liep met de beleidsagenda van de Vlaamse onderwijsoverheid. Het boek dat op 4 februari van 10u tot 12u via een online-event wordt voorgesteld is een weergave van de recentste studies van het Steunpunt die in 2020 werden afgerond. Jeroen Backs zal als voorzitter van de stuurgroep SONO een slotwoord verzorgen.

U kan zich registreren voor de boekvoorstelling via volgend formulier:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScSpHiAARk5XE0BYm7FzghHeEoK1zpj4XU5weYnllZEC_8sCQ/viewform?usp=sf_link

Enkele dagen voor het event ontvangt u een deelnemerslink voor het online-event.

Meer informatie over het boek vindt u hier:

https://www.politeia.be/nl/publicaties/256391-verschillen+in+onderwijs