19 sep, 2018

SONO-Studiedag: Het belang van schoolbeleid voor de leerling, de leerkracht en de onderwijsorganisatie

19 sep, 2018

Op 4 oktober 2018 gaat de eerste SONO-studiedag door in Gent. Deze studiedag plaatst schoolbeleid in de kijker en dit met aandacht voor de verschillende onderzoekslijnen van het steunpunt (o.a. M-decreet, personeelsbeleid, spijbelen, GOK, inschrijvingsbeleid).

Aan de hand van keynotes (o.a. Inspecteur-generaal Lieven Viaene) en verschillende workshops (voor zowel basis- als secundair onderwijs) belichten wij het belang van schoolbeleid. Hierbij hebben we aandacht voor de leerling (M-decreet, evaluatie, taalstimulering, spijbelen, enz.), voor de leerkracht (team teaching, personeelsbeleid) en voor de onderwijsorganisatie (GOK, inschrijvingsbeleid). We willen op deze manier de onderzoeksresultaten van de verschillende SONO-onderzoekslijnen tot bij de verschillende onderwijsactoren (directies, pedagogisch begeleiders, beleidsondersteuners, enz.) van basis- en secundair onderwijs brengen. We zetten zeker ook in op de dialoog tussen onderzoekers, beleidsmakers en onderwijsactoren uit de praktijk, zowel in de workshops als via een afsluitend debat.

Meer info en mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.

Wij hopen u talrijk te mogen verwelkomen op onze studiedag!