24 sep, 2019

SONO-studiedag 23 oktober: Omgaan met verschillen tussen leerlingen, leerkrachten en scholen. De spanning tussen differentiatie en excellentie

24 sep, 2019

De tweede studiedag van SONO focust op verschillen tussen leerlingen, leerkrachten en scholen. Vanuit de verschillende onderzoekslijnen van SONO (o.a. M-decreet, personeelsbeleid, spijbelen, GOK, onderwijs-arbeidsmarkt) zal op deze thematiek ingegaan worden.

Aan de hand van keynotes en verschillende workshops (voor zowel basis- als secundair onderwijs) belichten wij de spanning tussen differentiatie en excellentie in het omgaan met verschillen binnen onderwijs. Hierbij hebben we aandacht voor de leerling (M-decreet, evaluatie, taalstimulering, spijbelen, enz.), voor de leerkracht (masters basisonderwijs, personeelsbeleid) en voor onderwijsorganisatie (GOK, studiekosten).

We willen op deze manier de onderzoeksresultaten van de verschillende SONO-onderzoekslijnen tot bij de verschillende onderwijsactoren (directies, pedagogisch begeleiders, beleidsondersteuners, enz.) van basis- en secundair onderwijs brengen. We zetten zeker ook in op de dialoog tussen onderzoekers, beleidsmakers en onderwijsactoren uit de praktijk.

Meer info en mogelijkheid tot inschrijven vindt u hier.