07 dec, 2018

Studiedag ‘Duaal leren in Vlaanderen: kansen en gevaren’

07 dec, 2018

Brussel, KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, campus Brussel, vrijdag 11 januari 2019

Het Steunpunt Onderwijsonderzoek (SONO) organiseert in samenwerking met KU Leuven, Faculteit Economie en Bedrijfswetenschappen, campus Brussel, een studiedag over duaal leren in het Vlaamse secundair onderwijs.

Doel van de studiedag

Sinds de grote recessie, en de hiermee gepaard gaande toename van de jeugdwerkloosheid, is er in heel wat landen een hernieuwde aandacht voor het duaal onderwijssysteem. In een duaal onderwijssysteem, zoals in Duitsland, combineren leerlingen doorgaans per week één tot twee dagen les op school met drie tot vier dagen opleiding op de werkvloer. Vermits de Duitse jongerenarbeidsmarkt de grote recessie relatief ongeschonden is doorgekomen, wordt het duale onderwijssysteem door veel waarnemers naar voren geschoven als de te volgen weg.

Ook Vlaanderen lijkt dit spoor te willen volgen. De huidige Vlaamse regering heeft beslist om het stelsel van Leren en Werken, dat momenteel bestaat uit het Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs (DBSO) en de Leertijd, te hervormen en duaal leren ook uit te rollen in het voltijds secundair onderwijs. Vanaf 1 september 2019 moet het in principe mogelijk zijn duaal leren te volgen bij elke onderwijsverstrekker, voor een selectie van opleidingen in zowel het BSO als het TSO. In de voorbije twee jaar heeft het Steunpunt SONO, in opdracht van de Vlaamse Overheid, onderzoek gevoerd naar de kansen en gevaren van deze veralgemening van duaal leren in het Vlaamse secundair onderwijs. Deze studiedag brengt een overzicht van de onderzoeksresultaten.

Programma

Verspreid over drie sessies komen de volgende concrete vragen aan bod:

  • Welke kansen en gevaren biedt de veralgemening van duaal leren in Vlaanderen?
  • Wat bepaalt het aanbod en de toegang tot werkleerplekken in Vlaanderen?
  • Wat is het effect van de leertijd en het DBSO op de instroom op de arbeidsmarkt?

De studiedag zal worden ingeleid door minister Hilde Crevits.

Praktisch

Geïnteresseerd? Bezoek onze website voor meer informatie en inschrijvingen.